Bóng Bàn Trong Nước

Giới Thiệu Sản Phẩm

Tin Tức Bóng Bàn Ngoài Nước

Thể Thao Khác

Video Bóng Bàn

Kiến Thức Bóng Bàn

Hình Ảnh

20 video học bóng bàn online của Pingskills có phụ đề tiếng việt

Pingskills là một website chuyên về dạy bóng bàn. Một website do các chuyên gia bóng bàn dạy bóng bàn online. Hiện nay số lượng video để học online rất nhiều trên đó. Nhưng hiện tại toàn là tiếng Anh và các nước khác. Hiện nay Dung Bóng Bàn đã sưu tầm được 20 video của website pingskills này và tập hợp để trên đây khi nào có ai cần thì vào xem cho dễ. Những video này đã có phụ đề tiếng việt nếu ai không nắm rõ tiếng Anh thì cũng có thể xem được.

Các video này là
1. Basic Stance - Tư thế Cơ bản
2.Basic Footwork in Table Tennis - Bước chân cơ bản
3.Backhand Push - Đẩy bóng trái tay
4.Backhand Counterhit - Công bóng trái tay
5.Forehand Push - Đẩy bóng Thuận tay
6.Backhand Smash - Bạt Trái Tay
7.The Most Important Skill (Kỹ năng quan trọng nhất).
8.Backhand Chop - Cắt bóng trái tay
9.Backhand Topspin Against Block - Giật Trái Đối Với Chặn Bóng
10.Basic Serve - Giao bóng cơ bản
11.Forehand Counterhit - Công bóng thuận tay
12.Table Tennis Forehand Topspin Against Backspin - Giật bóng thuận tay với bóng xoáy xuống 13.Backhand Topspin Against Backspin - Giật bóng trái tay với bóng xoáy xuống
14.How To Hold a Table Tennis Bat - Cách cầm vợt
15.Keeping the Ball Low - Giữ cho bóng thấp
16.Introduction to Multiball - Giới thiệu vè tập nhiều bóng
17.Forehand Chop - Cắt bóng thuận tay
18.Which Table Tennis Strokes Should I Learn First-
19.Table Tennis Backhand Flick - Hất bóng trên bàn trái tay
20.Backhand Chop - Cắt bóng trái tay
21. Vẩy Trái tay – Backhand Flick Forehand Topspin Variations - Table Tennis - PingSkills

» » » 20 video học bóng bàn online của Pingskills có phụ đề tiếng việt