Bóng Bàn Trong Nước

Giới Thiệu Sản Phẩm

Tin Tức Bóng Bàn Ngoài Nước

Thể Thao Khác

Video Bóng Bàn

Kiến Thức Bóng Bàn

Hình Ảnh

Hãy vui đi vì cuộc đời cho phép

Đánh bóng bàn đòi hỏi người chơi phải cần hội đủ các bộ phận như tay để cầm vợt đánh, chân để chạy, mắt để nhìn, tay để nghe... Đánh bóng bàn đòi hỏi tập luyện rất nhiều, thời gian có thể tính bằng năm chứ không phải tháng như các môn khác.


Nhưng với những vận động viên trong video thì tôi cần phải cảm phục. Cảm phục vì nghị lực cũng như tình yêu bóng bàn của họ. Tôi vẫn thấy cuộc đời còn rất nhiều niềm vui khi con người muốn đạt đến niềm vui của mình. Niềm vui bóng bàn cũng là một niềm vui. Họ đến với bóng bàn bằng chính sự đam mê và chính sự mất mát của họ. Đối với họ chỉ có tình yêu bóng bàn vượt qua mọi thứ, vượt qua những cái thiếu mà họ đang thiếu. Nhưng chính tình yêu bóng bàn trong video dưới đã cho tôi thấy mình hiện đang còn thiếu, cái thiếu của tôi chính là niềm say mê bóng bàn, và tình yêu đối với trái bóng bàn. Bóng bàn có thể giúp tôi vượt qua mọi mệt mỏi của cuộc đời, bóng bàn giúp cho con người ta quên đi những cái thiếu trong cuộc đời này. Mỗi người thường có một hay hai hay nhiều cái thiếu nhưng xin đừng thiếu bóng bàn. Vì chính bóng bàn sẽ làm cho chúng ta quên đi và lắp đầy những khoảng thiếu, chính bóng bàn sẽ giúp chúng ta quên đi những cái mà chúng ta đang thiếu. Xin mượn lời của một bài hát "hãy vui đi vì cuộc đời cho phép" để kết bài này. Hãy vui với trái bóng bàn, vì chính niềm vui với trái bóng bàn sẽ giúp cuộc đời này vui hơn.

website htp://dungbongban.com

» » » Hãy vui đi vì cuộc đời cho phép